Co si počít s koliformními bakteriemi?

Co si počít s koliformními bakteriemi?

Voda je prostředím, ve kterém se přirozeně kromě mnoha jiných organismů vyskytují i bakterie. Naprostá většina je lidskému zdraví neškodná, existují však i kmeny způsobující mnohdy i těžké zdravotní komplikace. Mezi tyto patří i některé z koliformních bakterií.

Jsou o to nebezpečnější, neboť jsou pouhým okem neviditelné a nemusí způsobit ani změnu chuti či barvy vody. Pouze ve větších koncentracích může dojít ke změně organoleptických vlastností vody jako jsou nepříjemný zápach vody nebo pachuť.

V případě, že rozbor vody ukáže jejich přítomnost, je na místě nutná úprava vody.

Koliformní bakterie se přirozeně vyskytují v zažívacím traktu obratlovců. Tam většina z nich nepůsobí žádné zdravotní problémy, najdou se však mezi nimi i druhy nebo kmeny, které mohou vyvolat vážná onemocnění.

Ať už čerpáme vodu z jakéhokoliv zdroje, nebezpečí, že se v ní vyskytnou bakterie, je na místě. Riziko představují hlavně vlastní studny, ať už vrtané nebo kopané, neboť oproti nim je voda z vodovodního řádu pečlivě monitorovaná.

Koliformní bakterie a mikrobiologie

Koliformní bakterie jsou převážně tyčinkovitého tvaru. Většina jich patří do čeledi Enterobacteriaceae. Nejvýznamnější je bakterie Escherichia coli, která je dnes nestudovanější bakterií na světě. Je modelovým organismem pro genové studie.  K dalším rodům patří Enterobacter, Citrobacter a Klebsiella, Pseudomonas, Bacillus nebo Clostridium. Většina koliformních bakterií se pohybuje se pomocí bičíků, jsou gramnegativni a netvoří spory.

Odkud se bakterie dostávají do pitné vody?

Bakterie se do vody dostávají spolu s látkovou přeměnou obratlovců, z půdy, z nezabezpečených septiků a skládek, ale i třeba ze spadaného tlejícího listí. Rovněž významným zdrojem je městská kanalizace.

Dalším rezervoárem koliformních bakterií jsou též splachy ze zemědělské půdy. Nakazit se lze také nedostatečně tepelně upravenými potravinami.

Riziko představuje třeba podání ledu do nápojů v zemích s nižší hygienickou úrovní.

Zěmědělské hnojení půdy
Hnojení je častou příčinou kontaminace studní

Jak koliformní bakterie škodí našemu zdraví?

Škodlivé jsou nejen samotné bakterie, ale hlavně produkty jejich metabolismu. Termolabilní a termostabilní enteroxiny jsou příčinou vodnatých průjmů, hemolyziny zase způsobují rozpad červených krvinek.

Celkově se dá shrnout, že koliformní bakterie způsobují hlavně nevolnosti, průjmy, křeče v břiše a zvracení.

Identifikace koliformních bakterií

Máte-li podezření, že se ve vašem zdroji vody mohou bakterie nacházet, můžete kontaktovat hygienickou stanici, která se rozborem vody zabývá, nebo si můžetesami vyzvednout vzorkovnice. O způsobu odběru vás řádně poučí pracovník laboratoře.

Jak odstranit koliformní bakterie z vody

Efektivní je odstranění bakterií z vody pomocí UV lampy. Výhodou je, že UV záření nepozměňuje pach ani chuť vody. Nevýhodou je, že nefunguje neustále − jakmile ji vypnete od zdroje elektřiny, efekt dezinfekce vody zmizí. Přibližně po jednom roce je navíc třeba UV lampa vyměnit.

Spolehneme-li se na chemii, je maximálně účinný chlornan sodný (Savo) . Zabírá nejen proti koliformním bakteriím, ale ničí i spory plísní a viry.


Zajímá Vás více nebo se chcete na něco zeptat?


Komentovat