Jak pečovat o kvalitu studniční vody

Jak pečovat o kvalitu studniční vody

Vlastní studna může být výhodou vzhledem k ušetřeným nákladům za platbu vodného, přesto se však nejedná o zcela beznákladovou a bezstarostnou záležitost. V případě vlastní studny musíte sami kontrolovat kvalitu vody a provádět pravidelné čištění. Ve vodě se totiž mohou vyskytnout látky nebo bakterie, které by mohly ohrozit vaše zdraví.

Kvalitu vody ve studni může ovlivňovat zemědělská činnost v okolí, chov dobytka, nebo i přirozené geologické podloží. Do vody se mohou dostávat zdraví škodlivé dusičnany, pesticidy, nebo bakterie. Může zde být také vyšší koncentrace železa, manganu, nebo vápníku, které mohou snižovat životnost vašich spotřebičů nebo je dokonce postupně zničit.

Rozbor vody na prvním místě

Abyste předešli možným problémům, je potřebné nechat si provést rozbor vody ze studny a v případě překročení limitů u některých parametrů, zauvažovat nad vhodným systémem úpravy vody. Nutné je také provádění pravidelného čištění studny, ať už svépomocí, nebo specializovanou firmou.

Příklad rozboru vody
Příklad rozboru vody

Kdy studnu čistit

Studnu je doporučeno čistit jednou za 5-8 let. Záleží ale na více faktorech, zejména na tom, v jakém podloží se studna nachází. V písčitém podloží je nutné ji čistit i každé 2-3 roky, protože dochází ke vplavování písku do studny a rychlejšímu zanášení. Stejně tak pokud se do studny dostávají nějaké nečistoty zvenčí. Nedostatečné čištění studny může způsobit zničení čerpadla, snížení vydatnosti studny, nebo její úplné znehodnocení. V kalu na dně se také mohou množit nežádoucí bakterie, které mohou žít i v povlaku na povrchu pláště studny.

Kdy je vhodné studnu vyčistit dříve?

  • Přehnal-li se přes studnu přívalový déšť, nebo došlo k záplavám v okolí studny.
  • Dojde-li ke změně podmínek na sousedních pozemcích. Jejich majitel začne například chovat větší množství zvířat nebo v okolí vznikne skládka. Riziko představuje rovněž přítomnost nevyužívané studny v okolí, kterou může docházet k zasakování.
  • Zjistíme-li změny barvy vody, její chuti, nebo zápachu. Případně zjistíme-li podle rozboru vody, že voda obsahuje mikroorganismy.
  • Je-li studna uvedena do chodu po delším časovém období.
  • Zjistili jsme snížení vydatnosti studny, nebo větší zanesení studny (např. nasávání kalu či písku čerpadlem).

Nejčastější problémy studniční vody

Netěsnosti spár v tělese studny mohou způsobovat její rychlejší zanášení, může se objevovat zákal vody, který způsobí její neprůhlednost. Nutné je řádné zakrytí hodní části studny a zamezení vniku dešťové vody, hlíny, listí, nebo drobných živočichů. Pokud do studny proniká sluneční světlo, může zde dojít k namnožení řas, které poznáme podle zelené barvy vody nebo zelených povlaků na stěnách. Zápach nebo změna chuti vody nás také může upozornit na pomnožení nežádoucích mikroorganismů. Změna barvy vody může signalizovat nadbytek železa, kdy voda bývá žlutá až rezavě oranžová a dochází ke vzniku rezavých usazenin ve studni i na spotřebičích. Černé nánosy naopak naznačují velké koncentrace manganu. Pokud máme vodu tvrdší, můžeme to odhalit podle typického „vodního kamene“ na spotřebičích, nánosu, který způsobuje vápník a hořčík.

Jak studnu vyčistit

Do čištění se můžete pustit i svépomocí. Nejprve kalovým čerpadlem odčerpejte veškerou vodu ze studny a odstraňte sediment. Ten je tvořený organickými zbytky rostlin a živočichů a také pískem a odrolenými zbytky materiálu ze skruže. Současně odstraníte i původní podsypový materiál ze dna. Dno vysypte novým, nebo propraným hrubě mletým štěrkem. Poté očistěte vnitřní povrch studny proudem vody, nebo ocelovým kartáčem.

Pokud se do studny dokážete fyzicky dostat, je vhodné vyspravit vnitřní povrch, zapravit odlámané kusy, vyplnit netěsnící spáry. Stěny studny je poté vhodné vydesinfikovat koncentrovaným desinfekčním prostředkem. Poté je potřebné studnu znovu naplnit vodou a vodu opět odčerpat do odpadu, aby byl odstraněn přebytečný desinfekční prostředek. Je také možné použít desinfekční prostředek ve zředěné podobě a vodu ze studny již nevyčerpávat. Ale poté není tolik účinný na řasy a bakterie, které rostou ve formě biofilmu na povrhu studny.

Dbejte na to, abyste používali řádné ochranné prostředky. Nezbytností jsou rukavice a ochranné brýle, případně respirátor při aplikaci desinfekčního prostředku přímo ve studni. Pokud fyzicky lezete do studny, je vhodné tuto činnost provádět minimálně ve dvou lidech, protože se na dně studny mohou nacházet nedýchatelné plyny.

Pokud si ale nejste jistí, raději využijte některou ze specializovaných firem, které mají zkušenosti s čištěním studen i vhodné vybavení.

Dezinfekce studny

Savo (chlornan sodný) je oblíbený dezinfekční prostředek. Můžeme jej použít po čištění studny, nebo kdykoli máme podezření na bakteriální závadnost studniční vody. Doporučená dávka je 15 až 20 mililitrů na 1 krychlový metr studniční vody. Savo zředíme v kyblíku vody a poté nalijeme do studny. V této koncentraci se Savo zhruba po 30 minutách ve studni rozloží a vodu je možné bez obav pít.

Obdobná aplikace platí i pro přípravek Sagen, který se však dodává v sypkém stavu a ve vodě se hůře rozpouští. Způsobuje bílý zákal, který po čase začne fialovět, ale nemá žádný vliv na kvalitu vody. Díky tomu, že Sagen obsahuje atomy stříbra má dlouhodobější dezinfekční schopnost. Doporučená dávka je 10 g Sagenu na 1 krychlový metr vody.

Pro vyčištění studny můžeme použít i vyšší koncentrace Sava, nebo Saganu (tzv. šokovou desinfekci), je však nutné nechat tento desinfekční prostředek působit a poté znovu odčerpat obsah studny do odpadu. Ve vyšších koncentracích totiž není jisté, že se zcela rozloží a voda by tedy mohla být pro pití zdraví škodlivá.

Dávku dezinfekčního přípravku je třeba určit v závislosti na objemu vody ve studni. Vypočítá se pomocí následujícího vzorce:

V = 3,14 x r2 x h

V je objem vody ve studni v krychlových metrech, r je poloměr studny v metrech a h představuje výšku vodního sloupce v metrech.

Rozbory vody a případná úprava

Po čištění studny a kdykoli si nejsme jisti kvalitou vody (například po změně situace v okolí, nebo neobvyklých srážkových událostech) je vhodné provést rozbor vody. Ten můžeme nechat zajistit buď krajskou hygienickou stanicí, nebo soukromou laboratoří. Některé firmy mají rozbor vody v ceně čištění studny.

Dle rozboru vody zjistíme kromě mikrobiálního znečištění i možné překročení limitů v dalších parametrech. Můžete tak zvážit využití některého ze systémů úpravy vody, které je však vhodné konzultovat se specializovanou firmou. Ta vám poradí, která varianta je pro vás nejvýhodnější a které zařízení vám bude upravovat přesně ty parametry, které potřebujete.

Naprosto běžné jsou filtry pro snížení obsahu železa a manganu ve vodě, změkčovací filtry pro odstranění přebytečného vápníku a hořčíku, které uleví vaší pračce a dalším spotřebičům. Filtry s aktivním uhlím pro zlepšení kvality vody, odstranění kovů a pesticidů a zlepšení chuti. Také je možné automatické dávkování desinfekčního činidla, pokud vaše voda obsahuje i nadále bakterie a nelze je odstranit pouhým vyčištěním studny.

Komentovat